Вибрация, вибрации, балансиране, технология на балансиране, технология, дебаланс, корекция на дебаланса, вибрационни измервания
Сервиз, Бюро за помощ, Телесервиз, Консултации, Маркетинг, Литература, Бришури, Каталог, Екстранет
Балансир сервиз, работа по договор, балансир център
Please select a country or region
Вход SCHENCK София
Schenck RoTec worldwide

АНТЕМ ООД.

Зад Schenck стоят над 125 години качестно и новости в балансирането и диагностичните технологии. До днес Schenck е световен лидер на пазара, който има голямо участие при неговото техническо развитие. Като част от технологичния концерн DÜRR AG, Щутгарт, ние и Нашите 1,000 работници сме активни на всички водещи пазари по света – Разберете сами.